oswiataprzyszlosci
targikieleckie.pl
targikieleckie.pl
oswiataprzyszlosci
oskko
targikieleckie.pl

1. Eliminacja barier klawiaturowej edukacji

Dzięki rozwojowi Internetu, szkoły coraz częściej używają narzędzi elektronicznych w edukacji. Powszechność stosowania e-rozwiązań hamują ograniczenia klawiatury, która do tej pory była jedynym komunikatorem człowiek-wirtualna aplikacja. Dzięki technologii ICPen eliminujemy ze szkół tą barierę. W tej technologii, uczniowie komunikują się z aplikacją edukacyjną za pomocą „inteligentnego” długopisu cyfrowego z funkcją pisania tuszem

2. Technologia XXII wieku

Technologia p&p wprowadza proces edukacji w nową erę. Informatyzacja nauczania stała się bardzo przyjazna technicznie i naturalna w obsłudze. Cyfrowa aplikacja e-sprawdzian, wymaga tylko umiejętności pisania oraz nośnika pisma jakim jest papier a proces cyfryzacji notatki jest dla użytkownika niezauważalny.

3. Aplikacja e-sprawdzianu robi wrażenie

Pytania i zadania weryfikujące wiedze uczniów są drukowane systemowo na papierze. Kartki z pytaniami wraz z cyfrowymi długopisami rozdawane są uczniom na czas sprawdzianu. Po upływie czasu trwania sprawdzianu dane z cyfrowego papieru trafiają do aplikacji. Mogą to być formuły matematyczne, rysunki i inne informacje niealfabetyczne. Za pomocą elektronicznych kluczy odpowiedzi, aplikacja sama ocenia odpowiedzi. Jest też funkcja ręcznego wprowadzania ocen. Do przeprowadzenia e- sprawdzianu z naszą aplikacją, Internet w klasie nie jest potrzebny. Przesyłanie informacji z pióra do aplikacji odbywa się po lokalnym łączu bluetooth parującym pióro-komputer.

4. Unikalne efekty używania aplikacji e-sprawdzian

  • Odzyskanie 100% czasu poświęcanego na ocenianie sprawdzianów.
  • Elektroniczny dostęp do rozwiązanych sprawdzianów uczniów
  • Możliwość bezpodmiotowego oceniania odpowiedzi (nauczyciel może oceniać odpowiedzi poziomo wg pytań lub pionowo wg ucznia)
  • Setki kartek z pracami klasowymi są archiwizowane w szkole lub są oddawane uczniom, gdyż ich wierny obraz jest w aplikacji
  • Koniec ze żmudnym sprawdzaniem i podliczaniem punktów.