oswiataprzyszlosci
targikieleckie.pl
targikieleckie.pl
oswiataprzyszlosci
oskko
targikieleckie.pl

Edukacja w nowym stylu

Edukacja cyfrowa aktywizuje uczniów na lekcji, a poprzez udostępnianie i porównywanie rozwiązań w czasie rzeczywistym inicjuje ożywione dyskusje, wzmacniając równocześnie motywację i kreatywność. Platforma umożliwia też zarządzanie sprawdzianami i klasówkami czy egzaminami, których formularze nauczyciel może samodzielnie stworzyć w systemie.  System przechowuje przygotowane formularze sprawdzianów oraz zapamiętuje zadania, pytania w bazie pytań. Wydrukowany sprawdzian na papierze, po wypełnieniu przez ucznia staje się nośnikiem jego stanu wiedzy na daną chwilę. Po zakończeniu przez uczniów pisania testu, pióro cyfrowe przesyła do platformy wypełnione testy wraz z naniesionymi rozwiązaniami, a platforma automatycznie je ocenia. Koniec ze żmudnym sprawdzaniem, podliczaniem punktów i noszeniem setek prac klasowych.

Przenosimy klasy w epokę cyfrową

Pomimo dynamicznego rozwoju technologii, w większości szkół na całym świecie uczniowie i nauczyciele są uzależnieni od pióra i papieru.  Bez zmian od wielu, wielu lat. Podobnie jest z nauczaniem. Pomimo znanej efektywności…., nauczanie ciągle bazuje na pasywnej tradycyjnej formie wykładu.  Jednak w XXI wieku szkoły coraz częściej poszukują technologii informatycznych aby dostosować nauczanie do nastającej epoki cyfrowej. Epoki w której należy przyswoić więcej informacji w krótszym czasie. Dlatego widząc tą potrzebę prezentujemy elektroniczną platformę edukacyjną zdolną do łączenia tradycyjnych narzędzi edukacyjnych jakim są pióro i papier z cyfrowym światem.

Wprowadzamy pióro cyfrowe

 Każdy uczeń w klasie jest wyposażony w papierowy zeszyt z aktywnym nadrukiem (grid). Każdy uczeń używa pióra cyfrowego do robienia notatek lub rozwiązywania zadań w zeszycie. Za pomocą modułu Bluetooth w cyfrowym piórze, każda notatka czy rozwiązanie wprost z zeszytu jest przesyłane do komputera nauczyciela i następnie wyświetlane na ekranie będąc widocznym dla całej klasy. Nauczyciel może ocenić sposób myślenia dowolnego ucznia oraz wyświetlić wybraną pracę na ekranie i omówić ją na forum klasy, a pozostali uczniowie mogą porównać ją ze swoimi. Wszystkie prace uczniów mogą być przechowywane w formie elektronicznej, umożliwiając nauczycielom i rodzicom łatwiejszy monitoring postępów edukacyjnych dziecka oraz dokonywanie oceny.

Wykłady zastąpimy pracą zespołową

Nasza platforma wprowadza nowy styl nauczania w klasie. Aktywizuje uczestnictwo uczniów w wykładzie, wzmacnia ich motywację oraz kreatywność. Nasze interaktywne rozwiązanie generuje środowisko indywidualnego nauczania w grupie uczniów. Zastępuje tradycyjny, pasywny, jednokierunkowy przekaz wiedzy, nauczaniem interaktywnym, "zabawowym", zorientowanym na ucznia.  System ułatwia personalizowanie edukacji uczniów poprzez adresowanie indywidualnych zadań. W tradycyjnej klasie nauczycielowi bardzo trudno jest zająć się uczniami wymagającymi indywidualnego podejścia. Platforma dzięki technologii pracy zespołowej, wspiera  nie tylko nauczycieli, ale również inspiruje uczniów.