oswiataprzyszlosci
targikieleckie.pl
targikieleckie.pl
oswiataprzyszlosci
oskko
targikieleckie.pl

INSPIRIA - Interaktywna Platforma Edukacyjna

Platforma INSPIRIA jest multimedialnym produktem przeznaczonym do nauczania szkolnego i pozaszkolnego.  

Nastąpił kolejny etap w rewolucji cyfrowej. Komputer nauczył się „odczytywania” pisma ręcznego z kartki i jego zamiany na cyfrowe. Najnowsze badania psychologiczne potwierdzają  wielkie znaczenie dla rozwoju mózgu dzieci stosowanie prze nie ręcznego pisma . W oferowanej formie edukacji, klawiatura nie istnieje, gdyż INSPIRIA  bazuje na cyfrowej technologii pióro&papier.  Nauczanie odbywa się za pomocą wysoko wyspecjalizowanego urządzenia ICT - komputera w postaci długopisu cyfrowego. Podczas używania, długopis sczytuje do postaci elektronicznej pozostawiony na papierze ślad atramentowy.  Aplikacja przetwarza otrzymane  cyfrowe informacje wg planowanej funkcjonalności.

Struktura Platformy INSPIRIA

Warstwa elektroniczna platformy INSPIRIA została zaprojektowana modułowo. Każdy z elektronicznych modułów ma inną funkcjonalność. Jednak w działając łącznie pokrywają prawie 90% obszaru edukacji. Niektóre moduły są  wyspecjalizowane jak c-nuty, inne obejmują szeroki zakres funkcjonalności jak c-dziennik. Wszystkie moduły mają zapewnioną komunikację on-line użytkownik-użytkownik bez Internetu w trakcie procesu nauczania.  Komunikacja moze być realizowana na różnych płaszczyznach: nauczyciel-uczeń oraz uczeń-uczeń.

  1. cyfrowa lekcja
  2. cyfrowy sprawdzian
  3. cyfrowy dziennik
  4. cyfrowy edytor nut

e-Lekcja (Interaktywna Lekcja)

 Edukacja w nowym stylu

Edukacyjna aplikacja elektroniczna ze współdziałającą z cyfrowo-materialną formą pióra-papieru i aplikacji. Każda notatka ucznia wprost z zeszytu jest przesyłana przez Bluetooth do aplikacji na desktopie nauczyciela. Nauczyciel może wyświetlić wybraną pracę na ekranie by omówić ją na forum klasy. Uczniowie na takiej lekcji nie muszą mieć dostępu do komputera i Internetu. Ta multimedialna platforma aktywizuje uczniów na lekcji, a poprzez udostępnianie i porównywanie rozwiązań w czasie rzeczywistym inicjuje ożywione dyskusje, wzmacniając równocześnie motywację i kreatywność. Wprowadza dwukierunkowy przepływ informacji.

Więcej

e-sprawdzian (cyfrowy sprawdzian)

  Sprawdzian z klasą

Proces weryfikacji postępów edukacyjnych jest bardzo przyjazny. Uczniowie używają piór cyfrowych do pisania sprawdzianów. Mogą rozwiązywać zadania matematyczne, pisać wypracowania, wypełniać testy i pracować na mapie, a ich stan wiedzy z kartki trafia bezpośrednio do aplikacji. Kartkówki mogą być prawie natychmiast ocenione przez aplikację. Aby korzystać z aplikacji nie jest konieczny Internet w klasie.

Więcej

e-dziennik (elektroniczny dziennik szkolny)

  Dziennik nowej ery

Dualny szkolny dziennik elektroniczny.Ten cyfrowy dziennik to aplikacja elektroniczna zasilana danymi z cyfrowego długopisu, którym nauczyciel dokonuje wpisów w dzienniku papierowym. Oceny wpisane ręcznie przesyłane są wprost do aplikacji elektronicznej bez używania klawiatury i bez Internetu. Aplikacja automatycznie zamienia ręczne wpisy w dzienniku w ich elektroniczną postać i dalej je przetwarza wg potrzeb szkoły. Aplikacja obsługuje wszystkie dzienniki w szkole, tworząc metadane i statystyki.

Więcej

C-nuty (cyfrowy edytor nut)

  Cyfrowy papier nutowy

Ta aplikacja to bez klawiaturowy edytor nutowy. Uczniowie naturalnie odręcznie zapisują muzykę długopisem w papierowym zeszycie nutowym kompatybilnym z aplikacją. Zapis ręczny jest przesyłany z rękopisu do aplikacji, która go analizuje i po akceptacji lub ewentualnych poprawkach, konwertuje na zapis drukowany w pdf.

Więcej